B1型硬質合金焊接片

硬質合金焊接片類型 B1

類型 尺寸 (mm) 大約單重(g)
l t s e YG6 YG8 YT5 YT14
B108 / 8.0 6.0 3.0 / 3.5 3.0 2.8 2.5
B112 B112Z 12.0 8.0 4.0 1.0 5.4 5.3 4.7 4.2
B116 B116Z 16.0 10.0 5.0 1.0 12.2

12.0

11.4 9.3
B120 B120Z 20.0 14.0 5.0 1.0 25.8 25.5 22.1 19.6
B120A B120AZ 20.0 16.0 7.0 1.5 30.9

30.4

26.6 23.6
B125 B125Z 25.0 14.0 5.0 1.5 32.0 31.5 28.2 25.0
B125A B125AZ 25.0 18.0 8.0 1.5 52.5 51.8 45.1 40.0
B130 B130Z 30.0 20.0 8.0 1.5 76.2 75.0 65.5 58.2

廈門中鎢在線科技有限公司一直致力於生產高質量的硬質合金產品,如果您有任何相關的問題或者詢價,歡迎致信 sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com, 或致電:0592 5129696。