A1型硬質合金焊接片

硬質合金焊接片類型 A1

類型 尺寸 (mm) 大約單重(g)
l t s e YG6 YG8 YT5 YT14
A106 6.0 5.0 2.5 / 1.1 1.1 1.0 0.9
A108 8.0 7.0 3.0 / 2.6 2.5 2.1 1.9
A110 10.0 6.0 3.5 0.8 2.9 2.8 2.4 2.2
A112 12.0 10.0 4.0 0.8 6.8 6.6 5.7 5.2
A114 14.0 12.0 4.5 0.8 10.7 10.5 8.9 8.2
A116 16.0 10.0 5.5 0.8 12.3 12.0 10.5 9.8
A118 18.0 12.0 7.0 0.8 21.3 20.8 17.5 16.3
A118A 18.0 16.0 6.0 0.8 24.7 24.3 21.0 19.7
A120 20.0 12.0 7.0 0.8 23.2 22.8 20.0 18.6
A122 22.0 15.0 8.5 0.8 39.2 38.5 33.0 30.6
A122A 22.0 18.0 7.0 0.8 39.2 38.5 32.8 30.5
A125 25.0 15.0 8.5 0.8 44.5 43.7 36.5 34.0
A125A 25.0 20.0 10.0 0.8 71.0 69.8 58.0 53.8
A130 30.0 16.0 10.0 0.8 66.4 65.3 56.5 51.7
A136 36.0 20.0 10.0 0.8 98.2 96.8 81.0 75.2
A140 40.0 18.0 10.5 1.2 105.6 103.8 88.0 81.7
A150 50.0 20.0 10.5 1.2 149.0 146.0 125.0 116.0
A160 60.0 22.0 10.5 1.2 197.0 193.0 168.0 156.0
A170 70.0 25.0 12.0 1.2 298.0 293.0 257.0 239.0

廈門中鎢在線科技有限公司一直致力於生產高質量的硬質合金產品,如果您有任何相關的問題或者詢價,歡迎致信 sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com, 或致電:0592 5129696。